Brandblussers informatiepagina

RH Beveiliging bied opgeslagen druk- en cartridge-bediende draagbare brandblussers, verkrijgbaar van toonaangevende fabrikanten een breed scala aan alle soorten merk en afmetingen, ontworpen om meerdere typen branden in huis of commerciële toepassingen aan te pakken. Wij zijn hier om u te helpen de juiste soorten brandblussers te kiezen en de juiste oplossing voor installatie en onderhoud, of het nu gaat om thuis of voor bedrijven, wij hebben de kennis en erkenningen. 

Brandblussers voor thuis

Brandblussers ontworpen voor gebruik in en rond het huis. Brandblussers voor woon-, garage- en werkplaats- en kantoorunits aanbevelingen voor het huis, en de keuken. Kenmerken van de onze huis brandblussers omvatten: 10 jaar garantie, eenmalig gebruik, speciale afwerking, tweetalige verpakking en gebruiksaanwijzingen.

Brandblussers voor bedrijven

RH Brandbeveiliging meest populaire lijn van commerciële en industriële brandblussers. Verkrijgbaar in poeder, schuim en CO2. Alle RH Brandbeveiliging brandblussers zijn voorzien van duurzame aluminium en of messing ventielen gefabriceerd met metalen handgrepen en hefbomen. Cilinders zijn vervaardigd van aluminium of staal.

Welke blusstof bij welke brand?

Brandblussers vormen een belangrijke schakel bij de brandveiligheid in een gebouw. Meer dan 75% van de branden wordt met een brandblusser geblust. Daarom wordt veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid, het bedieningsgemak en de bluscapaciteit van blussers. RH Beveiliging levert verschillende typen brandblussers. De keuze is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van de toegepaste blusstof. Om een optimaal bluseffect te krijgen moet de juiste blusstof bij een brand worden toegepast. Daarom wordt er onderscheidt gemaakt in soorten branden (brandklassen) en dat leidt tot verschillende blusstoffen.

Poederblussers
Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van de brandklassen A, B en C. Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur geblust worden. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de gevolg schade bij het gebruik van poederblussers op bijvoorbeeld elektronische- en fijnmechanische apparatuur. Poederblussers moeten daarom alleen toegepast worden waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is.  Toepassing: chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer et cetera. 

Schuimblussers
Schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruiksvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade die ontstaat vrijwel nihil. De blusstof is niet toxisch en matig of niet milieubelastend. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van de brandklassen A en B en zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Toepassing: woningen, kantoorruimten, ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen, openbare gebouwen, keukens, kantines, auto’s, caravans, boten.

Koolzuursneeuwblussers
Koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik. CO2 kan daarom onder meer worden toegepast bij hoogwaardig elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim. Toepassing: hoogspanningsinstallaties, computerruimten, laboratoria, grafische industrie, keukens et cetera.

Vetbrandblusser
De vetbrandblusser bevat een speciale blusstof ('wet chemical' of 'chemisch blusschuim'), dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap, waardoor een afsluitende laag wordt gevormd op de brandende vloeistof. Bovendien heeft het een sterk koelende werking, waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbrandingstemperatuur komt. De roestvast stalen lans zorgt ervoor dat de brand op een veilige afstand geblust kan worden. De corrosiebestendigheid van een brandblusser wordt in de professionele keuken op de proef gesteld vanwege het veelvuldige gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Een brandblusser met hoge corrosiebestendigheid is op deze plaatsen dan ook gewenst.

Aantallen en keuze van blusmiddelen

Blustoestellen moeten in het gebouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekent dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en de onderlinge afstand niet meer dan 60 meter is.

Projectering brandblusser

De projectering van blustoestellen is maatwerk. Een richtlijn vanuit de verzekeringswereld is één blustoestel (inhoud: 6 liter sproeischuim, 9 liter water, 6 kg poeder of 5 kg CO2) per 200 m2 en minimaal twee per verdieping. Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de eis één blustoestel per 100 m2 en minimaal drie per verdieping. Voor verdiepingen kleiner dan 100 m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50 m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine (zonder keuken) worden gebruikt, kan met één blustoestel worden volstaan.

Ons assortiment goedkope brandblussers kunt u hier vinden

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein